สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯเป็นองค์ประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการรักษ์ทะเล”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “โครงการรักษ์ทะเล” โดยมูลนิธิ Earth Agenda ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอสซีจี โดย CPAC Green Solution ในการนำนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution มาขึ้นรูปเป็นบ้านปะการัง (วัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง) ผลิตจากปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮดรอลิก คาร์บอนต่ำ ที่เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

นิทรรศการ “โครงการรักษ์ทะเล”

ทั้งนี้ CPAC Green Solution เดินหน้าต่อยอดแนวคิดในการพัฒนา วัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล รวมทั้ง พัฒนาเป็นแหล่งปะการังทดแทน สำหรับการท่องเที่ยว ลดการรบกวนปะการังธรรมชาติให้มากที่สุด โดยร่วมผลักดันการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ให้เห็นเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนบ้านให้ปะการังกับ “โครงการรักษ์ทะเล” เพื่อนำไปผลิตปะการังเทียมด้วยนวัตกรรม “CPAC 3D Printing Solution” เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปะการังและสัตว์น้ำ ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรในท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://lovethesea.net/

ภารกิจคืนบ้านให้ปะการังกับ “โครงการรักษ์ทะเล”

Published on: Feb 13, 2023 

(Visited 696 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว