สำนักงานประกันสังคม จ.ระยอง ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม SCG ระยอง สำหรับผู้ประกันตน ม. 33 เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จังหวัดระยอง ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม SCG ระยอง สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33” ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายปรีดา วัชรเธียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมสถานที่ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกันตนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลา 42 วัน ซึ่งสนับสนุนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมที่มีแผนกระจายวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 4 จังหวัดเศรษฐกิจ ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ หลังจากฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนฯ ในพื้นที่สีแดงเข้มไปแล้วกว่า 4 แสนคน และจะทำการกระจายวัคซีนในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีความพร้อมที่จะดำเนินงานอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนทุกท่านได้รับบริการวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในทุกพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้เราเริ่มลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งมีการระบาดของโควิด 19 มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 4 แสนราย สำหรับการกระจายวัคซีนมาให้กับผู้ประกันตนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจนี้ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป ซึ่งมี 11 จุด ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ”

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เผยว่า “จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดเศรษฐกิจของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ส่งผลให้มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก และจังหวัดระยองจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงเป็นการดีที่สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนกับทางผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อช่วยสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้มีมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจํากัดการเคลื่อนย้ายและการดําเนินกิจกรรมของบุคคลให้มาก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่จังหวัดระยอง”

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เยี่ยมชมศูนย์ฯ

นายปรีดา วัชรเธียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด กล่าวว่า “ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างนั้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายวัคซีนของสำนักงานประกันสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้ประกันตน โดยได้สนับสนุนพื้นที่จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม SCG ระยอง” สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ในธุรกิจเคมิคอส์ เอสซีจี พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวกให้ทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ประกันตนที่มารับวัคซีน โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับจำนวนผู้ที่มารับวัคซีนได้ถึง 2,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับจังหวัดระยอง รณรงค์ให้ความรู้และแนวปฏิบัติผ่านแคมเปญ ‘ระยองพร้อม สู้โควิด 19’ ตลอดจนมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อที่จำเป็นกับภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยดูแลชาวระยองให้ปลอดภัย”

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม 11 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

 • จังหวัดชลบุรี 4 จุด ได้แก่
  • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
  • เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
  • แปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา
  • เซ็นทรัลมารีน่า พัทยา
 • จังหวัดระยอง 2 จุด ได้แก่
  • สวนอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลปาร์ค ปลวกแดง
  • บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 จุด ได้แก่
  • บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
 • จังหวัดสมุทรปราการ 4 จุด ได้แก่
  • บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
  • หอประชุมที่ว่าการ อ.พระสมุทรเจดีย์
  • บริษัท ต่อยอดเฟรช (ประเทศไทย) จำกัด
  • หอชมเมืองสมุทรปราการ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้ง 11 จุด ดังกล่าว คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service กับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในรอบแรก ทางสำนักงานประกันสังคมจะนัดหมายและจัดสรรให้ในรอบถัดไป เรียงตามลำดับการลงทะเบียน

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เยี่ยมชมศูนย์ฯ

ทั้งนี้ การเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม SCG ระยอง ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดร.ภานุพงศ์ จิตดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมพงษ์ โสภณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการประกันสังคมจังหวัดระยอง นายสันติโชค กุลเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด นายอำนวย ไตรลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายสุรเชษฐ์ ซื่อมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุด ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีตัวแทนจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้แก่ นายปรีดา วัชรเธียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด นายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยอง โอเลฟินส์ จำกัด นายไพศาล เล็กสกุลไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด นายบุญเอื้อม น้อยเอม กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้การต้อนรับ

บรรยากาศภายในศูนย์ฯ

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Jul 22, 2021

(Visited 872 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว