เอสซีจี ร่วมแบ่งปันผลสำเร็จจากการฟื้นฟูเหมือง และความหลากหลายทางชีวภาพ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทย” ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้มาร่วมกันประกาศและลงนามในเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเอสซีจีได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติการฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองอื่นๆ นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

(Visited 324 times, 1 visits today)