เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 อย่างปลอดภัย ด้วยแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขนาดเล็ก

เข้าเครื่อง CT Scan – ขึ้นรถพยาบาล – ปรับนั่ง 45 องศาได้

คนไข้โควิด-19 เป็นคนไข้ที่มีอาการปอดติดเชื้อรุนแรง จำเป็นต้องตรวจ CT Scan บ่อยครั้ง เพื่อดูสภาพปอดและเพื่อการวินิจฉัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปเข้าเครื่อง CT Scan  นับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความเสี่ยง บุคลากรการแพทย์และบุคคลภายนอกอาจติดเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายได้

แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็ก สำหรับเข้าเครื่อง CT Scan (Small Patient Isolation Capsule for CT scan)

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าเครื่อง CT Scan

  • ออกแบบให้มีขนาดพอดีสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน เพื่อเข้ารับการตรวจผ่านเครื่อง CT Scan โดยเฉพาะ
  • มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลได้ และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้ผู้ป่วยนั่ง 45 องศาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้
  • คำนึงถึงการใช้งานจริง โดยออกแบบให้โครงสร้างไร้โลหะช่วงบน เหมาะกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • มีช่องเปิดปิดรอบตัวผู้ป่วย จึงสะดวกสำหรับแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการตามตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
  • ภายในแคปซูลควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ หรือ Negative Pressure โดยอากาศภายในจะถูกดูดออกและผ่านเครื่องกรองเชื้อโรค Powered Air Purifying Respirators (PAPR) with HEPA จับไวรัส H1N1 และละอองไวรัสอื่น ๆ ประสิทธิภาพสูงถึง 99.97% ตามเกณฑ์การทดสอบของ NIOSH P100 เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อผู้เคลื่อนย้ายและบุคคลภายนอก
แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็ก สำหรับเข้าเครื่อง CT Scan
สามารถปรับให้ผู้ป่วยนั่ง 45 องศาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
(Visited 5,232 times, 1 visits today)