‘ศิริราช’ จับมือ ‘SCGP’ สร้างภาพลักษณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครั้งใหญ่ ปรับบรรจุภัณฑ์ เพิ่มความสะดวก ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

ศิริราช จับมือ SCGPสร้างภาพลักษณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางศิริราชครั้งใหญ่ ผ่านโซลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ด้วยการสร้างอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สวยงาม ใช้งานได้อย่างสะดวก และมุ่งเน้นความยั่งยืน พร้อมเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคุณภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศิริราชมีพันธกิจในการดูแลผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ป่วย ว่าจะได้รับบริการทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ โดยอาศัยความองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแพทย์ ผนวกกับการใช้ยาที่ถือเป็นอาวุธสำคัญในการรักษา ดังนั้น โรงพยาบาลศิริราชจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สูตรเฉพาะของโรงพยาบาลขึ้น เพื่อตอบสนองการรักษาให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยเริ่มผลิตครั้งแรก เมื่อปี 2548 ภายใต้ลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาลศิริราช เช่น แชมพูสำหรับผู้มีปัญหาหนังศีรษะ ครีมกันแดดที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี เป็นต้น ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของโรงพยาบาลศิริราชเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ทำให้โรงพยาบาลศิริราชมีความจำเป็น ที่จะต้องเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลอดจนปรับภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สร้างคุณค่าและความพึงพอใจ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า โรงพยาบาลศิริราช ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 15 ชนิด เช่น แชมพู ครีมกันแดด ครีมอาบน้ำ โลชั่นบำรุงผิว เป็นต้น เดิมดีไซน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยังไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ยังยากต่อการใช้งาน ดังนั้น โรงพยาบาลศิริราชและบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP จึงร่วมมือกันปรับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ของโรงพยาบาลศิริราชครั้งใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบโลโก้ เป็นรูปทรงวงกลม สื่อถึงภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือและรู้สึกภูมิใจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งยังมีการออกแบบกราฟฟิก และรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคเดิม ตลอดจนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคุณภาพ

เวชสำอางศิริราชภาพลักษณ์ใหม่

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 กล่าวว่า ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ที่เป็นประโยชน์ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยศิริราชมูลนิธิได้สนับสนุนกิจการของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดตั้งบริษัท ศิริราชบำรุงเวช จำกัด สำหรับดำเนินงานในรูปแบบบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม ปัจจุบันมีร้านค้าภายใต้บริษัท ศิริราชบำรุงเวช จำกัด ในการดูแลช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของโรงพยาบาลศิริราช

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า SCGP ได้มุ่งนำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจร พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมสินค้า และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมการออกแบบ ผลิต และจำหน่าย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดย SCGP ได้ร่วมมือกับศิริราชในการร่วมคิดและพัฒนา ตั้งแต่การวิจัย การออกแบบโลโก้ที่มีเอกลัษณ์ การออกแบบและพัฒนา บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในแต่ละสูตร คงคุณภาพไว้ได้นาน และคำนึงถึงการใช้งานของลูกค้า ให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน SCGP ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ให้กับศิริราช และช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคุณภาพ ทั้งนี้ SCGP และศิริราช ยังได้มีแผนขยายความร่วมมือ ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น ๆ ของศิริราช โดยจะเน้นการใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสมาร์ทแพคเกจจิ้ง เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนร่วมกัน

เวชสำอางศิริราชภาพลักษณ์ใหม่

Published on: Nov 13, 2023 

(Visited 429 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว