บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ใน SCGP คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2565 เป็นเลิศด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่ คุณอำไพ คงคา ผู้จัดการส่วนงานประกันการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ใน SCGP ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าจากความทุ่มเทในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ESG 4 Plus และมุ่งปรับปรุงกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ จนเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการร่วมมือกับทุกส่วนดูแล ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมสังคมที่น่าอยู่ และสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Published on: Oct 17, 2022 

(Visited 368 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว