SCGJWD ผนึกกำลังแอ็บโซลูท โซลูชั่นร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมยกระดับศักยภาพรถพยาบาลฉุกเฉินให้เป็น ลงนามความร่วมมือโครงการ The City of Smile & Safety ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษา และลดอัตราการสูญเสียของผู้ป่วย

บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGJWD ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยนายบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ The City of Smile & Safety (เมืองแห่งรอยยิ้มและความปลอดภัย) ผ่านระบบ Ambulance Operation Mobility ในการยกระดับศักยภาพของรถพยาบาลฉุกเฉินให้เป็นห้องปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์  อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ตลอดจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะฯ ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว

ระบบ Ambulance Operation Mobility เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากระบบ Ambulance Safety Solution เป็นระบบที่ควบคุมความปลอดภัยตลอดการเดินทางรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง รวมทั้งการแจ้งเตือนสถานะเรียล-ไทม์และการติดตามประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ และรายงานต่างๆรวมทั้งการพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ต่อมาจึงได้เป็นการออกแบบระบบ Ambulance Operation Mobility เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านระบบการจัดการในรูปแบบของกล้องแบบออนไลน์ ภายในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสาร ร่วมกับทีมแพทย์ห้องฉุกเฉิน (Emergency Room) ผ่านช่องทางดังกล่าว ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดยแจ้งเตือนสถานะเรียล-ไทม์ผ่านทาง Auto Line Notification , การแสดงผลออนไลน์บนหน้าจอแดชบอร์ด และโทรศัพท์ รวมทั้งระบบอำนวยความสะดวกอื่น ๆ โดยโครงการนี้จะยกระดับเป็น โครงการระดับจังหวัดภายใต้ The city of smile & safety (เมืองแห่งรอยยิ้มและความปลอดภัย)

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ซึ่งจะนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบ และทดลองใช้ที่โรงพยาบาลนำร่อง 20 แห่งของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1.โรงพยาบาลอุดรธานี 2.โรงพยาบาลกุมภวาปี 3.โรงพยาบาลหนองหาน 4.โรงพยาบาลบ้านดุง 5.โรงพยาบาลหนองวัวซอ 6.โรงพยาบาลเพ็ญ 7.โรงพยาบาลบ้านผือ 8.โรงพยาบาลโนนสะอาด 9.โรงพยาบาลกุดจับ 10.โรงพยาบาลไชยวาน 11.โรงพยาบาลศรีธาตุ 12.โรงพยาบาลวังสามหมอ 13.โรงพยาบาลน้ำโสม 14.โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม 15.โรงพยาบาลนายูง 16.โรงพยาบาลหนองแสง 17.โรงพยาบาลสร้างคอม 18.โรงพยาบาลทุ่งฝน 19.โรงพยาบาลกู่แก้ว และ 20.โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ โดยปัจจุบันได้นำระบบมาใช้ปฏิบัติงานจริง โดยมีความพร้อมที่จะขยายไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วจังหวัดและขยายต่อไปยังทั่วประเทศ

ความร่วมมือดังกล่าว จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของทุกภาคส่วน ในการสร้างสังคมความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์  และทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลต่อไป

บรรยายระบบ Ambulance Operation Mobility เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากระบบ Ambulance Safety Solution

Published on: Jul 10, 2023

(Visited 249 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว