SCGC รับรางวัล Asia’s Greatest COO 2023 จากความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ ยกระดับ Operational Excellence ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กรุงเทพฯ : เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้รับรางวัล Asia’s Greatest COO 2023 จากงาน Asian Business & Social Forum 2023 (ABSF) จัดขึ้นโดยนิตยสาร AsiaOne มีเดียชั้นนำของเอเชีย โดยมีนายมงคล เฮงโรจนโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้พิจารณาจากความเป็นผู้นำที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศและเอเชีย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งนำมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม เห็นผลเชิงประจักษ์ตลอดทั้งซัพพลายเชน

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยว่า  “SCGC ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ตลอดซัพพลายเชน โดยนำเทคโนโลยีด้านข้อมูล (Data Technology) มาผนวกกับเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Technology) เพื่อยกระดับ Operational Excellence ให้สูงขึ้นไปอีกขั้น อีกทั้งการนำระบบแมชชีน เลิร์นนิ่ง มาใช้เพื่อคาดการณ์ราคาวัตถุดิบ การใช้ Optimization Model เพื่อให้การตัดสินใจเดินเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบ Realtime Performance Management เพื่อให้ทราบข้อมูลการเดินเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนแผนการผลิต ให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดได้อย่างทันท่วงที รวมถึงระบบ Digital Reliability Platform (DRP) ซึ่งช่วยดูแลการบริหารจัดการประสิทธิภาพของเครื่องจักรแบบครบวงจร ช่วยให้สามารถเดินเครื่องจักรได้ดี และบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้นำระบบ Digital Commerce Platform (DCP) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์

นอกจากนี้ SCGC ยังขับเคลื่อนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Manufacturing โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดวิกฤตโลกร้อน โดยมุ่งให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับการพิจารณามอบรางวัล Asia’s Greatest COO 2023 Award ให้กับเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC)  ในครั้งนี้ เนื่องจากผลงานทางด้านปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่าง SCGC และ AVEVA ในการพัฒนา “Digital Reliability Platform” หรือ DRP รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลทวิน  การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยบริหารความแม่นยำในการจัดการโรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

ระบบ Digital Reliability Platform (DRP) เทคโนโลยีดิจิทัล SCGC

เกี่ยวกับนิตยสาร AsiaOne

นิตยสาร AsiaOne เป็นนิตยสารชั้นนำระดับนานาชาติ บริหารงานภายใต้ URS Media International ซึ่งเป็นสื่อสากล มุ่งเน้นนำเสนอข่าวสารด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และไลฟ์สไตล์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ และแอพมือถือ จึงมีกลุ่มผู้อ่าน ที่สามารถเข้าถึงได้ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

 เกี่ยวกับเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC)

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์

SCGC มุ่งสร้างสรรค์ “นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้” (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com

Published on: Mar 14, 2023

(Visited 384 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว