SCGC จับมือ LION เดินหน้าบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกด้วยกรีนโซลูชันจาก SCGC Green Polymer ล่าสุด เปิดตัวบรรจุภัณฑ์รุ่นน้ำหนักเบาพิเศษของ ไลปอน เอฟ โปร และ โชกุบุสซึ ลดการใช้วัสดุ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรุงเทพ – 6 ธันวาคม 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาค และผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน ร่วมกับ ไลอ้อน (ประเทศไทย) เปิดตัวบรรจุภัณฑ์รุ่นน้ำหนักเบาพิเศษ ผลิตจากนวัตกรรมและโซลูชันของ SCGC GREEN POLYMERTM ด้วยเทคโนโลยี SMX สำหรับผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอน เอฟ (Lipon F) โปร (Pro) และ ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ (Shokubutsu  Monogatari) สามารถลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 12% โดยยังคงคุณสมบัติที่ดี ของบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างครบถ้วน ช่วยลดการใช้วัสดุตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่ชั้นบรรยากาศตามทิศทาง Low Waste และ Low Carbon โดยขณะนี้ ไลอ้อน ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ทุกช่องทางการจำหน่ายแล้ว

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ทีมวิจัยและพัฒนาของ SCGC ได้นำนวัตกรรมโปรแกรมจำลองการทดสอบ (Simulation for Evaluation) ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ช่วยให้ลดการเกิดของเสีย และลดระยะเวลาในการพัฒนาและทดลอง สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก จาก SCGC GREEN POLYMERTM  ประกอบด้วย 4 โซลูชันหลัก ได้แก่ การลดใช้ทรัพยากร (Reduce) การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ (Recyclable) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable)

ทั้งนี้ SCGC และ ไลอ้อน (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้นำร่อง เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ “เปา” จากนวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดไร้กลิ่น (High Quality Odorless PCR) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงเติมสำหรับครีมอาบน้ำ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ให้สามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com และ https://www.lion.co.th/

Published on: Dec 6, 2023

(Visited 190 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว