SCGC จับมือ SACMI พัฒนาฝาขวดน้ำอัดลมรักษ์โลก ดีไซน์ใหม่เพื่อความยั่งยืน สร้างทางเลือกใหม่ให้วงการเครื่องดื่ม

กรุงเทพฯ 18 เมษายน 2566 เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ SACMI IMOLA S.C. ผู้ผลิตเครื่องจักร แม่พิมพ์ และผู้ออกแบบฝาขวดพลาสติกให้กับแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำของโลก ได้พัฒนาฝาขวดน้ำอัดลมรักษ์โลก ซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Design โดยฝาได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เมื่อผู้บริโภคเปิดฝาขวด ส่วนวงแหวนของฝาจะยังคงยึดติดกับคอขวด (Tethered Caps) จึงช่วยลดการหลุดลอดสู่สภาพแวดล้อม สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น   นอกจากนี้ ฝาขวดพลาสติกยังผลิตด้วยเอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER) นวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีความแข็งแรงและเหนียวเป็นพิเศษ จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ ผู้ผลิตฝาและเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่ม เพื่อตอบรับเมกะเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ในกลุ่มฝาขวดน้ำอัดลมซึ่งมีการใช้งานทั่วโลกกว่า 1.3 แสนล้านฝาต่อปี และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ที่ระบุให้ฝาปิดพลาสติกของเครื่องดื่มที่มีความจุไม่เกิน 3 ลิตร ต้องยึดติดกับคอขวดในระหว่างการใช้งาน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในกลางปี 2567

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างแท้จริง โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเมกะเทรนด์มาเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมสินค้า และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

“สำหรับความร่วมมือกับ SACMI ในการพัฒนาฝาขวดน้ำอัดลมดีไซน์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในครั้งนี้  ทาง SCGC ได้นำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER) ที่มีความแข็งแรงและเหนียวเป็นพิเศษ มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ฝาขวดและวงแหวนสามารถยึดติดกัน  เมื่อผู้บริโภคเปิดฝาขวดเพื่อใช้งาน วงแหวนบริเวณรอบฝาจะยึดติดกับคอขวด ไม่หลุดออกจากตัวขวดเหมือนแบบเดิม จึงช่วยลดการหลุดลอดสู่สภาพแวดล้อม  นอกจากนี้ยังสามารถนำฝาขวดทั้งชิ้น กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่าย เกิดการหมุนเวียนพลาสติกใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการใช้ฝาขวดพลาสติกจากทั่วโลกจำนวนกว่า 1.3 แสนล้านฝาต่อปี  หากมีการปรับเปลี่ยนเป็นดีไซน์แบบใหม่ทั้งหมด จะทำให้สามารถรวบรวมและจัดเก็บ หลังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน”

วงแหวนของฝายึดติดกับคอขวด (Tethered Caps) ผลิตด้วย SCGC GREEN POLYMER

ฝาขวดน้ำอัดลมดีไซน์รักษ์โลก แบบยึดติดกับคอขวดที่พัฒนาร่วมกันในครั้งนี้ ได้แก่ รุ่น 26/22  ซึ่งใช้กับปากขวด PET รุ่น GME 30.40  โดยฝาขวดผลิตจากเม็ดพลาสติก SCGC GREEN POLYMER เกรด SX002J ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติด้านการทนทาน ต่อการแตกร้าวที่ดีเยี่ยม พร้อมกับความแข็งแรงและเหนียว ทำให้ฝาสามารถเปิด-ปิดซ้ำได้ดี ไม่ขาดง่ายในบริเวณส่วนที่ติดระหว่างตัวฝาและวงแหวน และสอดคล้องกับระเบียบ Directive (EU) 2019/94 ของสหภาพยุโรป ที่ได้กำหนดให้ฝาปิดพลาสติก ของเครื่องดื่มที่มีความจุไม่เกิน 3 ลิตร ต้องยึดติดกับคอขวดในระหว่างการใช้งาน โดยจะมีผลบังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรปในเดือนกรกฎาคม 2567

สำหรับนวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่ให้ความแข็งแรงพิเศษ เป็นหนึ่งในโซลูชันของพลาสติก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER) ประกอบด้วยโซลูชันครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ (1) REDUCE ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) RECYCLABLE การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้  (3) RECYCLE การนำกลับมาใช้ใหม่ และ (4) RENEWABLE โซลูชันเพื่อให้เกิดพลาสติก ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน

SCGC GREEN POLYMER นวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com และ https://www.sacmi.com/

Published on: Apr 18, 2023

(Visited 758 times, 6 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว