เอสซีจีซี ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการรีไซเคิล ล่าสุด เปิดตัว “นวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของอากาศ” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลให้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติก รับรองมาตรฐานสากลรายแรกในอาเซียน โดย RecyClass พร้อมตอบโจทย์ตลาดบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 18 เมษายน 2565 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ในหลากหลายมิติ โดยมุ่งแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ล่าสุด เอสซีจีซี ได้เปิดตัว “นวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของอากาศ (Barrier Coating Technology) ช่วยให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง และซองบรรจุภัณฑ์ชนิดเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และน้ำยาทำความสะอาด สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว จะนำมารีไซเคิลได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากประกอบด้วยชั้นฟิล์มจำนวนหลายชั้น และมีวัสดุในแต่ละชั้นต่างชนิดกัน (Multi-Material) นวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มฯ ดังกล่าวจะช่วยทดแทนการใช้วัสดุที่หลากหลายโดยเหลือเพียงพลาสติกประเภทเดียวกันทั้งชิ้นงาน (Mono-Material) จึงสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคงคุณสมบัติในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้ดีเหมือนเดิม ทั้งนี้ นวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มของเอสซีจีซี ได้ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสากลจากรีไซคลาส (RecyClass) ถือเป็นรายแรกในอาเซียน และพร้อมตอบโจทย์ตลาดบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี เผยว่า “เอสซีจีซี ขับเคลื่อนองค์กรสู่ “ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business for Sustainability) โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือ การพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วหมุนเวียน กลับมาสร้างคุณค่าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า เช่น นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin: PCR) ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ และล่าสุดที่เอสซีจีซี ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากรีไซคลาส (RecyClass) คือ นวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของอากาศ ทำให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุหลายชนิดในการขึ้นรูปซึ่งรีไซเคิลได้ค่อนข้างยาก สามารถมีทางเลือกใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นั่นคือ สามารถนำสารเคลือบชั้นฟิล์มฯ จากเอสซีจีซี ทดแทนวัสดุชั้นอื่นที่ทำหน้าที่ป้องกันการผ่านของอากาศ ทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นผลิตจากพลาสติกประเภทเดียวกันทั้งหมด (Mono-Material) ช่วยให้การรีไซเคิลหลังการใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ได้ดีเช่นเดิม ทั้งนี้ เอสซีจีซีพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการ และเจ้าของแบรนด์ที่สนใจพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเพิ่มการรีไซเคิล และร่วมสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน” นายธนวงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ เอสซีจีซี มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ (SCGC GREEN POLYMER™) ประกอบด้วยโซลูชันพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ (1) REDUCE ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) RECYCLABLE โซลูชันเพื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากฟิล์ม ที่ประกอบด้วยชั้นของวัสดุหลายประเภท ให้กลายเป็นบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก PE หรือ PP เพียงชนิดเดียวเพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) RECYCLE โซลูชันเพื่อนำพลาสติกใช้แล้ว จากครัวเรือนมารีไซเคิล ช่วยลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากร และ (4) RENEWABLE โซลูชันเพื่อให้เกิดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกจากทรัพยากรหมุนเวียน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมพลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel


เกี่ยวกับ RecyClass

RecyClass เป็นองค์กรในยุโรปที่รับรองความสามารถในการรีไซเคิลและการตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุรีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมีการกำหนดมาตรฐานและกระบวนการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน ซึ่งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทวีปยุโรปอยู่อย่างสม่ำเสมอ

Published on: Apr 19, 2022

(Visited 654 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว