SCG x SCB จับมือสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ผลักดันอาคารยุคใหม่สู่สังคม Net Zero อย่างยั่งยืน

เอสซีจี จับมือธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ตั้งโมเดลให้บริการด้านสินเชื่อสีเขียว (Green Finance) แบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบโครงการจนถึงการยื่นขอสินเชื่อ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และวงเงินสูงสุดตามใช้จริง มุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาคาร และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ยกระดับอาคารสู่ Net Zero Building เพื่อร่วมผลักดันอาคารยุคใหม่สู่สังคม Net Zero อย่างยั่งยืน โดยมีนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business เอสซีจี และนายฐิติพงศ์ ศรีสมบูรณานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wholesale Banking Data, Strategy and Segment Management ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประกาศความร่วมมือ Pathway to Net Zero Building Package ตอกย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมร่วมกัน

 นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า ปัจจุบันการทำสินเชื่อสีเขียวเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โลกเดือด มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ถือเป็นวาระความร่วมมือระดับโลก ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนและร่วมแก้ปัญหานี้ อย่างเป็นรูปธรรมไปด้วยกัน บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านอาคารเขียวเพื่อมุ่งสู่ Net Zero  มีบริการและทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยผู้ประกอบการ ที่มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) สามารถเริ่มต้นดำเนินการรับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยปัจจุบันมีประสบการณ์ในการทำอาคารเขียวสำเร็จแล้วมากกว่า 200 โครงการ ทำให้สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอด และร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายผล ให้ตอบโจทย์ Net Zero Building ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกได้

 ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมเพื่อความยั่งยืน ในภาพที่ใหญ่ขึ้น จากการให้บริการด้านสินเชื่อสีเขียวแบบครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จากเอสซีจี ที่จะช่วยประเมินผลโครงการและคำนวณต้นทุน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ผู้ประกอบการและโครงการ ทั้งยังมีแนวทางให้คำปรึกษากรอบแนวคิด และรูปแบบการดำเนินการที่ชัดเจน สำหรับการทำอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero อ้างอิงตามหลักการและมาตรฐานสากล ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการกู้ยืมสินเชื่อสีเขียว ก่อนส่งต่อกระบวนการไปยัง SCB ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อต่อไป โดยมี Exclusive Period สำหรับลูกค้าที่สนใจ ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2567 เท่านั้น

 นายฐิติพงศ์ ศรีสมบูรณานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wholesale Banking Data, Strategy and Segment Management ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีเป้าหมาย การเป็นธนาคารชั้นนำด้านความยั่งยืน โดยมีแผนผลักดัน Net Zero ผ่านการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2593 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการในฐานะพันธมิตร (Trusted Partner) ที่เข้าใจธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือให้ลูกค้าธุรกิจปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรับ กับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสีเขียว จึงดำเนินการร่วมกับองค์กรชั้นนำในการให้คำปรึกษา และสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ใช้บริการ SCG Building and Living Care Consulting ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามใช้จริง ระยะเวลาสินเชื่อนานสูงสุด 10 ปี พร้อมดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารไทยพาณิชย์และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษจากเอสซีจีในการวิเคราะห์ Pre-Gap Analysis โดยผู้เชี่ยวชาญ และคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ อาคารหลังการดำเนินงาน (มูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท) สำหรับผู้ที่แสดงความสนใจภายในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนนี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน คุ้มค่าต่อการลงทุน และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

 ทั้งนี้ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการออกแบบ วิศวกรรมอาคาร และรับรองมาตรฐานอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council

สำหรับผู้สนใจรับบริการให้คำปรึกษาสินเชื่อสีเขียว Pathway to Net Zero Building สอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล scgconsulting@scg.com, LINE@: @SCGBLC , โทรศัพท์ 065-719-7909 หรือติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา

Published on: Apr 5, 2024

(Visited 200 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว