เอสซีจีคว้ารางวัล Asia IP Elite 2022 ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

เอสซีจี คว้ารางวัล “Asia IP Elite 2022” จากสถาบัน Intellectual Asset Management (IAM) สถาบันชั้นนำของโลกด้านข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ ในงาน IP Business Congress Asia 2022 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยรางวัลนี้คัดเลือกจากบริษัทที่มีกลยุทธ์ ทางด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและความสำเร็จ ในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันในตลาด

เอสซีจี คว้ารางวัล “Asia IP Elite 2022” จากสถาบัน Intellectual Asset Management

รางวัล “Asia IP Elite 2022” ที่ได้รับในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิจัยและพัฒนา พร้อมสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ในรูปแบบ Open Innovation ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านสินค้าและบริการของเอสซีจี โดยให้ความสำคัญด้าน การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง ครอบคลุม การสร้าง (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) การสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization)  ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนได้ถึงความเป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์ของเอสซีจี ที่สามารถบังคับใช้สิทธิได้มากกว่า 800 ฉบับ ครอบคลุม innovation และเทคโนโลยีในองค์กรที่มีการสร้างมูลค่า ทางธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา และมีการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการบริหาร จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในด้านการแข่งขันสำหรับธุรกิจ

รางวัล “Asia IP Elite 2022”

Published on: Dec 1, 2022

(Visited 417 times, 1 visits today)