เอสซีจี คว้า 5 รางวัล แคมเปญการตลาดแห่งปี เวที “MAT Award 2022”

เอสซีจี คว้า 5 รางวัล จากเวที Marketing Award of Thailand 2022 (MAT Award 2022) จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ในประเภท “แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน (Sustainable Marketing)” 1 รางวัล Gold จากผลงาน “โครงการถุงนมกู้โลก” ที่ส่งเสริมเยาวชนร่วมจัดการขยะ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เปลี่ยนถุงนมที่ใช้งานไม่ถึง 10 นาที สู่สินค้าใช้งานได้นานกว่า 10 ปี โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC และ 1 รางวัล Bronze จากผลงาน “งานช่างวิถีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย” โดย คิวช่าง แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร ที่ช่วยยกระดับช่างไทยให้ดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งคุณภาพชีวิต คุณภาพงาน และความภูมิใจในวิชาชีพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บ่มเพาะโดย Nexter Incubator ในเอสซีจี

ผลงาน “งานช่างวิถีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย” ยังได้รับ 1 รางวัล Silver และ “โครงการถุงนมกู้โลก” ได้รับ 1 รางวัล Bronze ในประเภท “แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ (Brand Experience & Communication)

นอกจากนี้ ในประเภท “แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ (Innovations & Martech) ยังได้รับ 1 รางวัล Bronze จากผลงาน Draw your Dreams with Designsโซลูชันออกแบบและก่อสร้างครบวงจร ด้วยนวัตกรรมก่อสร้าง 3 มิติ คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ทำให้ทุกดีไซน์เป็นจริงได้ โดย CPAC Green Solution ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

รางวัลดังกล่าว ซึ่งตัดสินโดยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ สะท้อนความเข้าใจความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี พร้อมนำแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) มาใช้ ทำให้เอสซีจีสามารถคิดค้นและต่อยอดนวัตกรรมโซลูชันได้อย่างตรงใจ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ผลงาน “โครงการถุงนมกู้โลก” จาก เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC
ผลงาน “งานช่างวิถีใหม่ ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย” โดย คิวช่าง
ผลงาน “Draw your Dreams with Designs” โดย CPAC Green Solution

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.marketingthai.or.th/ และติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg https://scgnewschannel.com/ Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Nov 29, 2022

(Visited 668 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว