เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผนึกกำลัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรการฝึกขับโดยใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองการฝึก

บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  โดย นายชลัช  วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) และ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไประหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร และผู้ปฎิบัติงานด้านสาขาโลจิสติกส์ พนักงานขับรถขนส่ง พนักงานขนส่งประจำท่าเรือ  หรือพนักงานคลังสินค้า  ให้มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือ  และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  โดยใช้เทคโนโลยี ซิมูเลเตอร์ ( Simulator ) ที่จะอำนวยความสะดวกในการฝึกหัด  สามารถจำลองสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกอบรม และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงได้

เทคโนโลยี ซิมูเลเตอร์ ( Simulator ) SCG Skill

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของภาครัฐฯ และภาคเอกชนที่จะมุ่งยกระดับทักษะ ความสามารถของแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้เตรียมพร้อมรับการเติบโตของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

หลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน ได้แก่

  • หลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพขับรถบรรทุก (New Driver Program : Professional Driver)
  • หลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Execution Program : Smart Driver)
  • หลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (Smart Driver Program)
  • หลักสูตรสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ แบบเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving for CAR , Motorcycle)

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-816-5624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills หรือ  www.facebook.com/hrd.pat2013/

หลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงานประจำวัน
(Visited 2,004 times, 1 visits today)