เอสซีจี ส่ง “ปลูก ลด ร้อน” คลิปออนไลน์ชุดใหม่ ประเดิมตอนแรก โปรจีน-โปรเมียว ชวนปลูก “หญ้าทะเล” ให้โลก Cool ลดโลกร้อน

หลายปีที่ผ่านมา มีแนวปะการังทั่วโลกถึง 14% คิดเป็นพื้นที่ 11,700 ตารางกิโลเมตร ต้องตายเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดขึ้นจาก “วิกฤตโลกร้อน” ทำให้ทะเลเสียสมดุล ความหลากหลายในระบบนิเวศลดลง สัตว์ทะเลหลายชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ เนื่องจากปะการังที่เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และแหล่งอนุบาลของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในท้องทะเลถูกทำลาย

เอสซีจี จึงชวน “โปรจีน-อาฒยา ฐิติกุล” และ “โปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ” ซึ่งนอกจากมีดีกรีเป็นโปรกอล์ฟหญิงระดับโลกแล้ว ยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักทะเลและสิ่งแวดล้อมแบบสุดๆ มาร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านคลิปออนไลน์ชุดใหม่ ชวนทุกคนให้รู้จักกับ “หญ้าทะเล” ฮีโร่ของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุสำคัญ ของภาวะโลกร้อนได้มากกว่าการปลูกต้นไม้บนบกถึง 4 เท่า เพื่อช่วยกู้วิกฤตโลกร้อนที่ส่งผลกระทบถึงผืนน้ำที่มีปริมาณถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่โลก อีกทั้งหญ้าทะเลยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำหายาก อย่างพะยูนและเต่าทะเล และช่วยคืนสมดุลให้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลเพื่อคนในชุมชนด้วย

โปรจีน-โปรเมียว ชวนปลูก “หญ้าทะเล” ให้โลก Cool ลดโลกร้อน

2 โปรสาวที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการปลูกหญ้าทะเลในคลิปออนไลน์ชุดนี้ ได้ลงพื้นที่ไปปลูกหญ้าทะเลร่วมกับน้องๆ เยาวชน ที่ชุมชนบ้านมดตะนอย อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งเอสซีจีได้ร่วมปลูกหญ้าทะเลกับชุมชนไปแล้วรวม 16,000 ต้น จนท้องทะเลอุดมสมบูรณ์ขึ้น และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์หญ้าทะเลให้ชุมชนอื่น ๆ เข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างต่อเนื่อง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่ https://www.scg.com/esg/environmental/climate-emergency/plant-beat-heat/

 

Published on: Mar 12, 2022 

(Visited 404 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว