เอสซีจี รับ 4 รางวัล แคมเปญการตลาดแห่งปีจากเวที “Marketing Award of Thailand 2021” มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

เอสซีจี รับ 4 รางวัล จากเวที Marketing Award of Thailand 2021 ซึ่งจัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ในประเภท แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ (Strategic Marketing) 1 รางวัล Silver จากผลงาน CPAC FARM SOLUTION บริการออกแบบและก่อสร้างฟาร์มปศุสัตว์แบบครบวงจร คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และประเภท แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน (Sustainable Marketing) 2 รางวัล Silver จาก 1.) ผลงาน Paper X แคมเปญ “เก่า แลก ใหม่ ผนึกกำลังพันธมิตร สร้างโซลูชันแยกเศษกระดาษเหลือใช้ครบวงจร ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมแยกขยะได้สะดวกขึ้น โดย SCGP 2.) ผลงานเวทีความร่วมมือ SD Symposium 2020 Circular Economy: Actions for sustainable future เวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่วาระแห่งชาติ โดยเอสซีจี และ 1 รางวัล Bronze จากผลงาน Waste to Wealthหมุนเวียนถุงปูนรอทำลาย เป็นสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ไปไกลบนเวทีระดับโลก โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

4 รางวัล จากเวที Marketing Award of Thailand 2021

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว ซึ่งตัดสินโดยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ สะท้อนความตั้งใจของเอสซีจีในการพัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการ และโซลูชันที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างหลากหลาย และการสร้างความร่วมมือในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมมุ่งมั่นนำแนวทาง ESG (Environmental, Social และ Governance) มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ตามคำมั่นสัญญา “Passion for Better”

CPAC FARM SOLUTION รางวัล Silver ประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์
Paper X แคมเปญ “เก่า แลก ใหม่” รางวัล Silver ประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน
เวทีความร่วมมือ SD Symposium 2020 รางวัล Silver ประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน
Waste to Wealth รางวัล Bronze ประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.marketingthai.or.th/ และติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg https://scgnewschannel.com/ Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Mar 2, 2022

(Visited 723 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว