เอสซีจี ชูสินค้านวัตกรรม กรีนชอยส์ เม็ดพลาสติก-กระเบื้อง ยอดขายโตในอาเซียน ตอบเมกะเทรนด์รักษ์โลก

เอสซีจีเผยยอดขายสินค้านวัตกรรมรักษ์โลก ในกลุ่มตลาดอาเซียนโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนวัตกรรมพลาสติก-กระเบื้องตกแต่งผิว ผลจากการพัฒนาสินค้าตอบรับเมกะเทรนด์โลก “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม – สุขอนามัย”

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “จากเมกะเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลก ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน ขยะ มลภาวะทางอากาศ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น โดยในไตรมาส 1 ของปี 2566  สินค้านวัตกรรมกรีน ภายใต้ฉลาก Green Choice จำนวน 252 รายการ มียอดขาย 68,992 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อน คิดเป็นร้อยละ 53.6 จากยอดขายสินค้ารวม นับว่าผู้บริโภคอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดหลักของเอสซีจี ให้การตอบรับสินค้านวัตกรรมรักษ์โลกเป็นอย่างดี”

SCGC GREEN POLYMER นวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดอาเซียน ได้แก่ 1. นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LDPE สำหรับงานเคลือบลามิเนตความเร็วสูง ช่วยลดระยะเวลาและพลังงานในการผลิต ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. SCGC GREEN POLYMER เม็ดพลาสติก HDPE สำหรับขึ้นรูปฟิล์ม ซึ่งสามารถผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้มากขึ้น แต่ยังคงความแข็งแรงของฟิล์มเท่าเดิม และ 3. นวัตกรรมวัสดุตกแต่งผิวปลอดภัย กระเบื้องเซรามิคปูพื้น บุผนัง และกระเบื้องพอร์ซเลน (ภายใต้แบรนด์ PRIME จัดจำหน่ายในประเทศเวียดนาม) เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย มีส่วนประกอบสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ต่ำกว่า 0.5 mg/m3 จึงปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

Head of Service Solution Business เอสซีจี ยังกล่าวว่า ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีพร้อมเร่งเดินหน้า พัฒนานวัตกรรมกรีนต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ภายใต้เป้าหมายที่จะเพิ่่มสัดส่วนยอดขายสินค้า Green Choice จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 67 ภายในปี 2573 ตามแนวทาง ESG 4 Plus  โดยมีเป้าหมายลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (Net Zero ปี 2050)  เพื่ออนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ส่งมอบโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

นวัตกรรมเม็ดพลาสติก LDPE สำหรับงานเคลือบลามิเนตความเร็วสูง

สำหรับฉลาก  Green Choice เป็นฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ที่ให้การรับรองสินค้าของเอสซีจี ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี ได้แก่ 1.ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่สามารถเลือกสร้างบ้าน อาคาร และงานโครงสร้างด้วยนวัตกรรมรักษ์โลก เช่น ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการผลิตได้ถึง 80,000 ตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 8 ล้านต้น 2.ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) มีนวัตกรรมและโซลูชันรักษ์โลก ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมการผลิตเคมีภัณฑ์ ขั้นต้นไปจนถึงขั้นปลาย เช่น เม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์   และ 3. ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP) มีนวัตกรรมรักษ์โลกที่หลากหลาย เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ช้อยส์ ที่ผลิตจากกระดาษสัมผัสอาหาร เคลือบด้วยพลาสติก PE ที่ใส่อาหารร้อนได้  รวมทั้งกระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้เยื่อจากป่าปลูก และ Eco Fiber

โดยผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชันที่ได้รับรองฉลากนี้ ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น  ใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงาน ประหยัดทรัพยากร ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มีอายุการใช้งานยาวนาน รวมถึงส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี

กระเบื้องเซรามิคปูพื้นปลอดภัย Low VOCs แบรนด์ PRIME จัดจำหน่ายในประเทศเวียดนาม

Published on: Jun 19, 2023

(Visited 376 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว