ท่อเอสซีจี มอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำ ให้แก่การเคหะแห่งชาติ ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ผลักดัน “โครงการลดฝุ่น PM2.5” ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนดินแดง

ท่อเอสซีจี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อและข้อต่อคุณภาพชั้นนำในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ นำโดย นายวินัย เวชสุภากุล ผู้จัดการขายสินค้าท่อและข้อต่อ ร่วมกับบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น​ จำกัด​ ส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำ ให้แก่การเคหะแห่งชาติ ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชมดินแดง) การเคหะแห่งชาติ
และคณะ
เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดัน “โครงการลดฝุ่น PM2.5” ของภาครัฐวิสาหกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนดินแดง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ท่อ PE และอุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำ ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การเคหะแห่งชาติ
อุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำ ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การเคหะแห่งชาติ
อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

Published on: Mar 7, 2022

(Visited 349 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว