ท่อเอสซีจี จับมือ บุญถาวร เดินหน้าจัดอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างเยาวชนภูฏาน ในโครงการ Gyalsung Infra ยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานติดตั้ง ระบบท่อประปาและสุขภัณฑ์

ท่อเอสซีจี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อและข้อต่อคุณภาพชั้นนำ และบริษัทฯ ในเครือเอสซีจี จับมือ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (Boonthavon Skill Academy – BSA) เดินหน้าจัดงานอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่างเยาวชนภูฏาน ในโครงการ Gyalsung Infra โดยมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎี เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในการเลือกใช้สินค้าคุณภาพสำหรับงานระบบท่อประปา อาทิเช่น ท่อพีวีซี สำหรับงานประปาทั่วไป และระบายน้ำ และท่อพีพีอาร์ (PP-R) สำหรับงานประปาน้ำอุ่นและน้ำร้อน พร้อมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในการเชื่อมต่อประกอบสินค้าท่อและข้อต่อพีวีซี เอสซีจี ด้วยน้ำยาประสานท่อพีวีซี และท่อและข้อต่อพีพีอาร์ (PP-R) เอสซีจี ด้วยเครื่องเชื่อมให้ความร้อนแบบ Socket Fusion (SF) และ Electro Fusion (EF) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบริการเทคนิค จากท่อเอสซีจี และบุญถาวร เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานติดตั้งระบบท่อประปาและสุขภัณฑ์ในระดับสากล พร้อมส่งมอบความมั่นใจในการใช้สินค้า ให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุดต่อไป

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

Published on: Aug 29, 2022

(Visited 355 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว