ท่อเอสซีจี เดินหน้ายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ “ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium” สอดรับมอก.ใหม่ รายแรกในไทย สะอาด ปลอดภัย มั่นใจสูงสุด ด้วยท่อไร้สารตะกั่ว (LEAD FREE)

ท่อเอสซีจี เดินหน้ายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium” ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ใหม่ รายแรกในประเทศไทย พร้อมส่งมอบความสะอาด ปลอดภัย มั่นใจอย่างสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ด้วยท่อไร้สารตะกั่ว (LEAD FREE) ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนตกค้าง ตอบโจทย์ทุกการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยชั้นคุณภาพท่อที่ครอบคลุมครบทุกความต้องการ ทั้งภายในบ้าน อาคาร และสถานที่ที่ใส่ใจความอนามัยอย่างสูงสุด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium หรือท่อไร้สารตะกั่ว (LEAD FREE) มาพร้อมสัญลักษณ์ No.1 LEAD FREE และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 17-2561 รายแรกในประเทศไทย เป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่อให้ดียิ่งขึ้น โดย มอก.ใหม่นี้ได้ครอบคลุมในเรื่องของกระบวนการผลิตและเนื้อท่อที่จะต้องมีความปลอดภัย ปราศจากโลหะหนักปนเปื้อน อาทิเช่น สารตะกั่ว และแคดเมียม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อให้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มที่

สะอาด ปลอดภัย มั่นใจสูงสุด ด้วยท่อไร้สารตะกั่ว (LEAD FREE)

โดยท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการันตีคุณภาพ ทั้งจาก NSF International ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี รองรับการออกแบบอาคาร Green Building ตาม WELL Building Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่คำนึงถึงสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย เป็นสำคัญ ฉลากเขียว (Green Label) ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และ SCG Green Choice โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO14021 ในด้านกลุ่มส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี (Well-being) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium มีท่อให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย จึงพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกบ้าน (End-user) ช่าง ผู้รับเหมา สถาปนิก หรือเจ้าของโครงการต่างๆ ยกระดับคุณภาพสินค้าอย่างมีมาตรฐาน ควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ทุกการใช้งานสะอาด ปลอดภัย มั่นใจยิ่งขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในบ้าน อาคาร และสถานที่ที่ใส่ใจความอนามัยอย่างสูงสุด โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center: 02-555-0888

“ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium” ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Published on: Aug 4, 2021 

(Visited 758 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว