เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พัฒนากระดาษอนามัยสำหรับคลุมตัดแต่งทรงผม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และกระดาษ สร้างสรรค์สินค้าใหม่ด้วยการผลิตกระดาษอนามัยสำหรับคลุมตัดแต่งทรงผม ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทดแทนผ้าคลุมแบบเดิมที่ใช้คลุมซ้ำกับลูกค้าหลายคน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและช่างตัดผมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เริ่มผลิตและใช้งานแล้ว พร้อมขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดเป็น New Normal ในการใช้ชีวิต ทั้งเรื่องการรักษาระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงการไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทีมงานของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จึงได้พัฒนากระดาษอนามัยสำหรับคลุมตัดแต่งทรงผม ซึ่งผลิตจากกระดาษที่มีคุณภาพ สะอาด ผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่ 100% ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติกันน้ำ เหนียว คงทน และน้ำหนักเบา ทนการซึมน้ำได้นาน 30 นาที ช่วยตอบโจทย์ด้านอนามัยให้ทั้งกับลูกค้า โดยใช้ครั้งเดียวทิ้ง จึงมั่นใจได้ว่าเป็นกระดาษใหม่ สะอาดและปลอดภัย และยังสะดวก ปลอดภัย ต่อช่างตัดผมที่ไม่ต้องนำไปซักในแบบเดิม ๆ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคหรือละอองปนเปื้อนอยู่

กระดาษอนามัยสำหรับคลุมตัดแต่งทรงผม เป็นหนึ่งในสินค้าที่เกิดจากความห่วงใยของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่ต้องการสร้างความปลอดภัยของร้านตัดผม เริ่มผลิตและใช้งานแล้ว พร้อมขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ผู้ที่สนใจหรือต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง โทร.02-586-1000

(Visited 667 times, 1 visits today)