เอสซีจี โลจิสติกส์ ผลักดันโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” แก้ปัญหาเด็กติดรถ

กรุงเทพฯ : เอสซีจี โลจิสติกส์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือใน โครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” ด้วยการใช้ระบบ AI ผสานความเชี่ยวชาญของบุคลากรจากเอสซีจี โลจิสติกส์ ลดความเสี่ยงปัญหาเด็กติดในรถโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนใน 77 จังหวัด โดยทั้ง 2 กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ
สอบถามได้ที่ศูนย์ Logistics Command Center โทร. 025861783-4 หรือ Facebook Fanpage: Smile Kid School Bus และ Line ID:  @smilekidschoolbus

โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณใช้ระบบ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จึงได้ร่วมกับเอสซีจี โลจิสติกส์ ดำเนินโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” ซึ่งเป็นแนวทางความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุ และช่วยเหลือ เด็กนักเรียนที่ติดอยู่ในรถ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างประโยชน์แก่เด็กนักเรียนต่อไปในอนาคต โดยศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศได้สนับสนุนโครงการฯ นี้ และจะเริ่มนำระบบดังกล่าวไปใช้กับโรงเรียนนำร่อง ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน”

เด็กๆ ทดลองใช้ระบบ

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึษา

ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยที่มีเป้าหมายในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ จึงได้พิจารณาร่วมศึกษาและให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และตระหนักถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเด็กติดในรถโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บกระทั่งเสียชีวิต โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ”

คุณรัตนาภรณ์ วัฒน์ศัพท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น
คุณศิริวรรณ คู (คนกลาง) ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ กรุงเทพ
คุณสุจารีย์ จำปาทอง ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซำภูทอง จ.ขอนแก่น

ขณะที่ นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจี โลจิสติกส์ ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขนส่งสินค้า ตระหนักถึงการใช้ความเชี่ยวชาญในการใช้นวัตกรรมเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีโลจิสติกส์ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสังคมด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เด็กติดอยู่ในรถโรงเรียนจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต สร้างความสูญเสียด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศหลายเหตุการณ์ เอสซีจี โลจิสติกส์ จึงได้พัฒนาโครงการ “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย” ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ของศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัย Logistics Command Center (LCC) ที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการใช้ความสามารถของบุคลากรของเอสซีจีที่ผ่านการฝึกอบรม และมากประสบการณ์ ที่จะช่วยติดตามสถานะการเดินทางของบุตรหลานบนรถโรงเรียนแบบ Real-Time ด้วยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Smile Kid School Bus และกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบัน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดมากกว่า 40 จังหวัด โดยเริ่มนำร่องที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ห้วยม่วง จังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก โดยเอสซีจี โลจิสติกส์ ได้เข้าช่วยเหลือด้วยการดำเนินการติดตั้งระบบ และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบและความปลอดภัย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จนนำไปสู่แผนงานขยายโครงการร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด Smart City และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลให้ครบ 77 จังหวัด เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจ…
นายบุญธรรม เลิศสุขขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ โดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (SCG SKILLS DEVELOPMENT) ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้กับเด็กเล็ก (อายุ 3 ขวบขึ้นไป) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีติดในรถ และยังมีหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถโรงเรียน เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่สนใจติดตั้งระบบรถโรงเรียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Logistics Command Center โทร. 025861783-4 หรือ Facebook Fanpage: Smile Kid School Bus และ Line ID:  @smilekidschoolbus

(Visited 934 times, 1 visits today)