เอสซีจี โลจิสติกส์ เดินหน้าขยายตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ ครอบคลุมอาเซียน – จีนตอนใต้ พร้อมลงทุนตั้งบริษัทใหม่ บุกตลาดฟิลิปปินส์ ตั้งเป้าปี 69 รายได้รวม 8,000 ล้าน

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำด้านโลจิสติกส์แบบครบจงจรของไทย ประกาศแผนธุรกิจเดินหน้าขยายตลาดโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้ รวม 7 ประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจร พร้อมตั้งบริษัทใหม่ในฟิลิปปินส์ ตั้งเป้าหมายรายได้รวม  8,000 ล้านบาท ภายในปี 2569

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นประมาณ 5%  โดยบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการให้บริการรูปแบบ End-to-End Solution เช่น บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า บริการขนส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ บริการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงทั่วทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน  เอสซีจี โลจิสติกส์ มีพื้นที่การให้บริการใน 7 ประเทศได้แก่  ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ที่สามารถเชื่อมจุดหมายไปยังประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์ได้ รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนทางตอนใต้ที่สามารถให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศจีน และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศจีนและประเทศภูมิภาคอาเซียนแบบครบวงจร     ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์กับพันธมิตรในหลายประเทศ ได้แก่  Shwe Me Co.,Ltd. ผู้นำเข้าซิเมนต์และวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศ เมียนมาร์ , PT Barito Pacific กลุ่มผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าและปิโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย และ JUSDA Supply Chain Management บริษัทโลจิสติกส์ของกลุ่ม Foxconn ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในประเทศจีน เพื่อเสริมความสามารถการบริการให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจต่อไป”

SCG Logistics – Regional Transportation Service

สำหรับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด สามารถให้บริการได้ทุกกลุ่มธุรกิจ  เช่น  กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ ด้วยจำนวนเครือข่ายรถขนส่งสินค้ามากกว่า 4,000 คัน และ คลังสินค้า 31 แห่ง รวมพื้นที่กว่า 100,000 ตร.ม. ที่กระจายอยู่ทั่วอาเซียน พร้อมด้วยบริการแบบ End-to-End Solution เริ่มตั้งแต่ Import – Export Service / Customs Service / Freight  forwarding Service  /  Barge / Cross border / Inland Transportation  /  Warehouse  และมีแผนศึกษาธุรกิจ Last mile เพื่อรองรับการเติบโตของ e-commerce ในภูมิภาคอาเซียน

บริษัท ฯ มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดตั้งบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ ฟิลิปปินส์ จำกัด เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ประมาณ 6% และ มีขนาดตลาดโลจิสติกส์ใหญ่เป็นอันดับสี่ของอาเซียน   โดยบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ ฟิลิปปินส์ จำกัด พร้อมให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือ บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ บริการบริหารคลังสินค้าพร้อมระบบ WMS (Warehouse Management System) รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการขนส่ง เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ด้านโลจิสติกส์ และยังมุ่งหวังจะเป็น 3PLs ( Third party logistics service privider ) ที่สามารถดำเนินการโลจิสติกส์แบบ End-to-end solution อย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ ฟิลิปปินส์ จำกัด จะพร้อมให้บริการในปี 2565 โดยตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาท ภายในปี 2566

SCG Logistics – Regional Transportation Service

ช่องทางติดต่อ

ผู้ที่สนใจบริการด้านโลจิสติกส์ ของเอสซีจี สามารถติดต่อ ได้ที่ www.scglogistics.co.th หรือหมายเลข 02-586-6777 หรือ Facebook : scglogistics

Published on: Nov 15, 2021

 

 

(Visited 1,030 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว