เอสซีจีร่วมออกบูทในงาน World Expo 2020 Dubai ในฐานะผู้สนับสนุน Thailand Pavilion นำเสนอสินค้าและโซลูชันด้วยคอนเซปต์ “SCG Innovation for Better Living”

เอสซีจี พร้อมโชว์ศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลก ในงาน World Expo 2020 ที่จัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็น 1 ใน 3 งานมหกรรมระดับโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565 โดย เอสซีจี จะร่วมออกบูทในฐานะผู้สนับสนุนการจัดอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ระหว่างวันที่ 21 – 26 ธันวาคมนี้ ด้วยคอนเซปต์บูท SCG Innovation for Better Living” ที่นำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชัน จาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันเพื่อการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ธุรกิจเคมิคอลส์ ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนและนวัตกรรมวัสดุเพื่อยานยนตร์สำหรับอนาคต และธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP) ที่ให้บริการโซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจและคู่ค้าด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

นายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai และได้ร่วมจัดแสดงสินค้าและโซลูชันที่สะท้อนนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนที่มาพร้อมการสร้างความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในด้านการก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย การใช้ชีวิตประจำวัน และในอุตสาหกรรมที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนอนาคต ทั้งในเรื่องความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้คนทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น”

MR. ABHIJIT DATTA

ทั้งนี้เอสซีจีเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำของอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้า บริการ และโซลูชันของเอสซีจี เป็นหนึ่งในตัวช่วยในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการช่วยโลกด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

โดยภาพรวมของการจัดแสดง World Expo ในครั้งนี้ นำเสนอภายใต้แนวคิด ‘Connecting Minds, Creating the Future’ หรือ ‘เชื่อมความคิด สร้างอนาคต’ ภายใต้พื้นการจัดงานทั้งหมด 4.3 ตารางกิโลเมตร อาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ตั้งอยู่ในพื้นที่โซน Mobility บนพื้นที่ 3,606 ตารางเมตร หรือ 2.25 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นอาคารจัดแสดง ขนาดที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าระดับโลก ”World Expo” มากว่า 100 ปี และเป็นที่น่ายินดี ที่ในครั้งนี้อาคารจัดแสดงประเทศไทย ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเอสซีจี อาทิ SCG Smartboard/ SCG Insulation รุ่น Zandera / Zolftone และ TMA100 สำหรับห้องจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 4 ห้อง และสุขภัณฑ์ COTTO สำหรับห้องสุขา ภายในอาคารจัดแสดง โดยอาคารแสดงประเทศไทยในครั้งนี้ออกแบบจากแนวคิด ‘Mobility for the Future การขับเคลื่อนสู่อนาคต’ สอดคล้องไปกับแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Thailand 4.0 และเป็นเวทีประกาศศักยภาพการเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยในเวทีระดับโลก นำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยในมิติ Digital for Development ซึ่งสอดรับกับแนวคิดหลักของงาน ‘Connecting Minds, Creating the Future’

ห้องจัดแสดงที่ใช้สินค้า SCG

สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าและโซลูชันของเอสซีจีในงาน World Expo 2020 Dubai สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scg.com/worldexpodubai

Published on: Dec 20, 2021

(Visited 693 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว