SCG ร่วมมือ MEA ลงนาม MOU โครงการพัฒนาธุรกิจ การให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่15 พฤศจิกายน 2565 นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี พร้อมด้วย นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาธุรกิจ การให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่าง บริษัท เอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชัน จำกัด กับ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เพื่อพัฒนาและขยายตลาดการให้บริการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มบ้านพักอาศัย และกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ ตลอดจนพัฒนารูปแบบธุรกิจ และบริการของโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยมี SCG และ MEA เป็นผู้ให้บริการ โดยมีนายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ Vice President – Housing Products and Solution Business และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business ร่วมงาน ณ โถงรับรอง สำนักงานใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า SCG มุ่งเน้นหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เป้าหมายนี้บรรลุผลได้คือการผลักดันสินค้าและบริการด้านพลังงานสะอาด อย่าง ‘เอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชัน’  ซึ่งต่อยอดและพัฒนามาจากการที่เอสซีจี เป็นผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคามาอย่างยาวนาน  เล็งเห็นว่าต่อไปหลังคาจะไม่ได้เป็นแค่หลังคาบ้าน แต่จะเป็นหลังคาที่ผลิตพลังงานได้ จึงผลักดันและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ  โดยร่วมมือและผสานจุดแข็งของ MEA ในด้านเครือข่ายที่แข็งแกร่ง บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของการไฟฟ้า พัฒนารูปแบบธุรกิจและการให้บริการด้านระบบโซลาร์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนขยายตลาดการให้บริการให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มบ้านอยู่อาศัย กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรม

ในด้านของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มีนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่าในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานทดแทน ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชัน จำกัด พัฒนารูปแบบธุรกิจและการให้บริการ ด้านระบบโซลาร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการอื่น เช่น การบริหารจัดการพลังงาน EV Home Charger เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการผลิต และใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

SCG ร่วมมือ MEA ลงนาม MOU โครงการพัฒนาธุรกิจ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/solution/solar-roof หรือเว็บไซต์ SCG Home, หน้าร้าน SCG HOME Experience, SCG HOME บุญถาวร และ SCG Authorized Dealer ทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222

Published on: Nov 16, 2022

(Visited 525 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว