เอสซีจีร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ เอสซีจี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจี ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ

ประธานกรรมการ เอสซีจี ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร เอสซีจี ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พนักงานเอสซีจี ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เอสซีจี ได้พร้อมกันนี้จัดทำโครงการ “รักษ์ภูผามหานที 7,200 ฝายชะลอน้ำ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” โดยเอสซีจีจะร่วมกับเครือข่ายกัลยาณมิตรสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ให้ครบ 7.200 ฝาย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยชวนจิตอาสาจากภาครัฐ และชุมชน มาร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำที่ป่าชุมชนบ้านร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และจะดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้ครบ 7,200 ฝายภายใน 28 กรกฎาคม 2567

โครงการ รักษ์ภูผามหานที 7,200 ฝายชะลอน้ำ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
โครงการ รักษ์ภูผามหานที 7,200 ฝายชะลอน้ำ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
โครงการ รักษ์ภูผามหานที 7,200 ฝายชะลอน้ำ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
โครงการ รักษ์ภูผามหานที 7,200 ฝายชะลอน้ำ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

Published on: Jul 26, 2023 

(Visited 647 times, 1 visits today)