เอสซีจี จับมือ Tuya Smart เดินหน้านำระบบ Cube Solution ต่อยอดธุรกิจ Smart Living

คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และ Mr. Liaohan Chen Co-Founder and President บริษัท Tuya Smart จำกัด (มหาชน) (NYSE: TUYA, HKEX: 2391) จากประเทศจีน ร่วมลงนามความร่วมมือในการติดตั้งระบบ Cube Solution เพื่อบริหารจัดการ Smart Home Solution ของเอสซีจี  ซึ่งระบบ Cube solution เป็นระบบ IoT ที่สามารถติดตั้งบน Cloud Infrastructure ของเอสซีจีโดยมีศักยภาพ ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT ให้ลูกค้า เช่น การสั่งการอุปกรณ์ การตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ทันทีแบบ real-time นอกจากนี้ระบบ Cube solution ยังเชื่อมต่อกับระบบ TRINITY IoT Platform เพื่อสร้างศักยภาพให้เอสซีจี ในการเป็น IoT Smart Home Eco-system ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไม่จำกัดแบรนด์ ทำให้ลูกค้ามีอิสระ ในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการ โดยระบบ Cube solution จะเริ่มใช้งานกับ Smart Home Solution ภายในปี 2566 และต่อยอดไปยัง Smart Community,  Smart City และ Net-zero เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการเสวนา เรื่องโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฮม และสมาร์ทซิตี้ระหว่าง  นายอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief SCG Digital Officer, SCG Digital กับบริษัท Tuya Smart และการเปิดตัว MIND แบรนด์ smart-home solutions แรกของไทยที่พร้อมเชื่อมระบบทุกค่าย ภายในงาน Techsauce Global Summit 2023 ซึ่งถือเป็นการประกาศความร่วมมือ ของทั้งสองบริษัทอย่างเป็นทางการ

การเสวนาเรื่องโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฮม และสมาร์ทซิตี้

Published on: Aug 24, 2023

(Visited 329 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว