เอสซีจี ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวาระแห่งชาติเวียดนาม ดันอาเซียนยั่งยืน ในงาน Vietnam Circular Economy Forum 2023

เอสซีจี และเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจไทยในเวียดนาม หรือ Thailand Supply Chain Network จับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศเวียดนาม จัดงาน “Vietnam Circular Economy Forum 2023” สานต่อความร่วมมือจากงานเมื่อปีที่ผ่านมา ในการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ โดยงานปีนี้ได้เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งชาติเวียดนาม ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน จนได้แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางในการกู้วิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมเร่งสู่การบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ตามเป้าหมาย Nationally Determined Contributions (NDC) ของเวียดนาม

Mr. Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรี เวียดนาม

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี มุ่งมั่นนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ใน การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus โดยจับมือพันธมิตรทั่วโลก พัฒนานวัตกรรมโซลูชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบรรจุภัณฑ์ (Green Packaging) พลาสติก (Green Polymer) และการก่อสร้าง (Green Construction)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

ทั้งนี้ ในการจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ความร่วมมือคือกุญแจสำคัญ โดยเอสซีจีพร้อมสนับสนุน แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งชาติเวียดนาม และร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนกลยุทธ์ ESG ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งเสริมศักยภาพการแข่งขันของเวียดนามในภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล”

บูธนิทรรศการของเอสซีจี นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่พัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

Published on: Nov 30, 2023

(Visited 160 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว