เอสซีจีร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 ยืนยันดำเนินงานด้วยความเชื่อมั่น โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล

คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี พร้อมด้วยพนักงานร่วมแสดงพลังและจุดยืนของชาวเอสซีจี ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 “ผู้นำ…กับการปราบโกง” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ สถานีกลางบางซื่อ

ทั้งนี้ การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความเชื่อมั่น โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี สอดคล้องกับแนวทาง ESG (Enviromental, Social, Governance)

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565

Published on: Sep 6, 2022

(Visited 397 times, 1 visits today)