เอสซีจี ชวนคนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า เปิดตัวการประกวดเพื่อค้นหาแนวทางสร้างความยั่งยืน ด้วย ESG “ปล่อยแสง ไอเดียเปลี่ยนโลก” I (DEA) CHANG THE WORLD ปลุกพลังสร้างสรรค์ เพื่อโลกน่าอยู่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

เอสซีจี เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ปล่อยพลังความสร้างสรรค์ เพื่อร่วมเปลี่ยนโลก ใน “ปล่อยแสง ไอเดียเปลี่ยนโลกI (DEA) CHANG THE WORLD ครั้งแรกกับการประกวดคอนเซปต์ไอเดีย แสดงพลังคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมความมุ่งมั่นต่อการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเรา เพื่อโลกที่น่าอยู่ ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ

เอสซีจี ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาวิกฤตโลก มุ่งสร้างสมดุลในทุกมิติ ด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social, Governance) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย หรือ BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) จัดการประกวด “ปล่อยแสง ไอเดียเปลี่ยนโลก” เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพ ร่วมนำเสนอแนวคิดที่เป็นไปได้ กับ 3 หัวข้อ เปลี่ยนโลก

  • Environmental: ไอเดียแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านภูมิอากาศ ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านพลังงาน
  • Social Inequality: ไอเดียแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างในสังคม
  • Governance: ไอเดียแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม

การประกวด “ปล่อยแสง ไอเดียเปลี่ยนโลก” ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญต่อการแก้ปัญหาวิกฤตที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนปัญหาด้านจรรยาบรรณ ความโปร่งใส  โดยเอสซีจี เชื่อมั่นในพลังการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ และการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า

การประกวด “ปล่อยแสง ไอเดียเปลี่ยนโลก”

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถสมัครได้ทั้งในแบบบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยสมัครหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.scg.com/hack2heal ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณกานต์ โทร. 089-142-2838 หรือ karnk@scg.com

Published on: May 5, 2022

(Visited 907 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว