เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงาน EV EXPO 2022 งานมหกรรมจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท พร้อมกิจกรรมมากมายในงาน

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอเปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ภายใต้การนำของนายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ จัดงาน EV EXPO 2022 by SCG International  งานมหกรรมจัดแสดงแสดงยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท พร้อมทั้งงานเสวนา ในหัวข้อ “การแปลงรถกระบะเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า” (Convertible EV Pick Up) และ “การแปลงรถบรรทุกเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า” (Heavy Duty Retrofitting) โดยได้รับเกียรติจากนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และนายอภิชาติ เสกธีระ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง เป็นประธานและร่วมรับฟังในงานเสวนาดังกล่าวการจัดในงานในครั้งนี้นับเป็นการร่วมมือของพันธมิตรอันแข็งแกร่งทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มั่นใจในการใช้งานยานยนตร์ไฟฟ้าทุกประเภท โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายประเภทและหลากหลายแบรนด์ ได้แก่ รถโฟล์คลิฟท์ รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก ตลอดจนนวัตกรรม IoT ที่นำมาประยุกต์ใช้กับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการรถการบำรุงรักษา และการเก็บข้อมูลที่สำคัญต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางหน้าจอ (Dashboard) แบบเรียลไทม์

EV Solution Platform ภายใต้ธุรกิจ EV Business ของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Green Logistics ภายใต้แนวคิด Smart Clean Mobility พร้อมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่นยืนของเอสซีจีที่ยึดหลัก ESG 4 Plus ได้แก่ 1).มุ่งสู่Net Zero 2).Go Green 3).Lean เหลื่อมล้ำ 4).ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส ที่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคมและมีบรรษัทภิบาล

EV EXPO 2022 งานมหกรรมจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท

บุคคลในภาพ
ลำดับที่ 1 จากซ้าย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
ลำดับที่ 2  จากซ้าย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ลำดับที่ 3  จากซ้าย นายสมนึก สัณห์วิญญู EV Business Division Manager บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลำดับที่ 4 จากซ้าย นายเดวิด ฮันเตอร์ Business Development Asia Pacific Region บริษัท แอดวานซ์ อิเลคทริค แมชชีน จำกัด

Published on: Jun 15, 2022 

(Visited 434 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว