มูลนิธิเอสซีจี ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ระยอง เดินหน้ามอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่

มูลนิธิเอสซีจี โดย นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พร้อมด้วย นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และคุณปรเมษฐ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ Sustainable Development ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ (Mobile Isolation Unit) ให้โรงพยาบาลระยอง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดระยอง โดยนวัตกรรมนี้ช่วยตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยระบบควบคุมความดันอากาศที่มีประสิทธิภาพ เเละระบบกรองอากาศระดับ HEPA ที่ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยโครงสร้างทุกชิ้นมีความแข็งแรงและใช้พลาสติกที่มีคุณภาพสูงเป็นส่วนประกอบหลัก จึงสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ดังกล่าว ประกอบด้วย 1) ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) ออกแบบให้เหมาะกับปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู หรือแม้แต่เป็นห้องพักผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่น ๆ 2) แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation Capsule) ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ 3) อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อสำหรับงานทันตกรรม (Dent Guard) ช่วยลดการฟุ้งกระจายของเชื้อระหว่างการทำงานทันตกรรม

บุคคลในภาพข่าว (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  1. นายปรเมษฐ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ Sustainable Development ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี
  2. นางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
  3. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี
  4. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
  5. นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลระยอง
  6. นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี
สัมภาษณ์หมอ รพ.ระยอง – นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่
(Visited 928 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว