SCG Express ร่วมกับ SCGP เปิดโครงการ “Dream Box” กล่องเติมฝัน ปันให้น้อง

บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมกับ เอสซีจีพี เปิดตัวโครงการ “Dream Box” กล่องเติมฝัน ปันให้น้อง เนื่องด้วยตลาดอีคอมเมิร์ซ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณการส่งพัสดุ จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหากล่องกระดาษล้นเมือง และ เพิ่มปริมาณขยะในชุมชน ในฐานะที่ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุและสัมผัสกับกล่องกระดาษทุกวันเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับ เอสซีจีพี จัดเก็บกล่องกระดาษใช้แล้ว นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  แปรรูปเป็นสมุดภาพระบายสี (เปียกปูน-ใบตอง) อุปกรณ์การเรียน และของเล่นกระดาษ เพื่อเติมฝัน และสร้างสรรค์จินตนาการให้น้อง ๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการโดยส่งมอบกล่องพัสดุใช้แล้วให้ SCG EXPRESS  ผ่านช่องทางดังนี้ 1.ฝากพนักงานรับพัสดุเมื่อใช้บริการเรียกรถเข้ารับที่บ้าน 2.ฝากพนักส่งพัสดุเมื่อพนักงานไปส่งพัสดุที่บ้าน 3.นำไปฝากที่จุดส่งพัสดุของ SCG EXPRESS ใกล้บ้าน ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-239-8999

โครงการ DreamBox แปรรูปกล่องใช้แล้วเป็นของเล่น
ของเล่นและอุปกรณ์การเรียนจากกล่องรีไซเคิล

Published on: Mar 31, 2021

(Visited 1,469 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว