SCG Experience ขยายแนวคิด “Upcycling Think เพื่อโลก” ปีที่ 2 ตามหลัก Circular Economy

SCG Experience ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยและบริการพร้อมโซลูชัน ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ขยายผลกิจกรรม Upcycling Think เพื่อโลก ปีที่ 2 ส่งต่อแนวทาง SCG Circular way ที่นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ ผ่านการส่งเสริมพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” ด้วยการเชิญชวนเยาวชนมาร่วมสนุกแบบรักษ์โลกกับการทำเวิร์กชอป ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ (Upcycling) โดยนำป้ายโฆษณาไวนิลใช้แล้ว ของห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ มาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าจิ๋วอเนกประสงค์ ในงาน “The Mall Kids Let’s Eco Together”

คุณศานิต ภู่บุบผา – กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

นายศานิตย์ ภู่บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจีให้ความสำคัญในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งแนวคิด Upcycling เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการทรัพยากร โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาใส่ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ และพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือใช้ กิจกรรม Upcycling Think เพื่อโลก ปีที่ 2 นี้ เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการร่วมกับห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ผ่านการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ โดยนำป้ายโฆษณาไวนิลใช้แล้วของห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ มาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าจิ๋วอเนกประสงค์ โดยมีพนักงานเอสซีจีเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และให้คำแนะนำตั้งแต่การเลือกสีไวนิล พับกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม ไปจนถึงการติดกระดุมแก่น้อง ๆ เยาวชนกว่า 700 คนที่สนใจเข้าร่วมทำเวิร์กชอป ซึ่งนอกจากน้อง ๆ จะได้ความรู้แล้ว ยังรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองอีกด้วย”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการประยุกต์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ เช่น การให้ความรู้เรื่อง SCG Circular way ผ่านการส่งเสริมพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” กับน้อง ๆ เยาวชนและผู้ปกครอง

บรรยากาศภายในงาน เยาวชนให้ความสนใจร่วมทำเวิร์คช้อป
น้องๆ ได้ออกไอเดียความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำด้วยตนเอง
ผลงานกระเป๋าจิ๋วอเนกประสงค์ ที่น้องๆ ออกแบบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม Upcycling Think เพื่อโลก ปีที่ 2 และข่าวสารด้านนวัตกรรมการอยู่อาศัยและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่าน Facebook: SCG Experience และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 941 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว