เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จับมือ เซ็นทารา ผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในโรงแรม หนุนเทคโนโลยีบริหารเพื่อการจัดการพลังงาน มุ่งหน้าสู่ความเป็น Smart Hotel เต็มตัว

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย  –  เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดย อรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และอภิเชษฐ นุ้ยตูม รองประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (ที่ 2 จากขวา) และห้างสรรพสินค้า ร่วมกับ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย นำโดย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) และกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย)  จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ Smart Energy เข้ามาใช้ในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมีจุดมุ่งหมายให้โรงแรมต่าง ๆ ในเครือก้าวขึ้นเป็น Smart Hotel อย่างแท้จริง

โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ และ เซ็นทาราจะร่วมกันศึกษาและวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่บริหารจัดการด้วย SCG Cleanergy Platform เพื่อนำมาใช้ภายในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ตามแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินงานลงร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2572 ในระยะเริ่มต้น โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จะเป็นโรงแรมแห่งแรกในเครือ ที่จะนำพลังงานทดแทนจากเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ เข้ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักอันดับแรก ก่อนที่จะเลือกใช้ไฟฟ้าจากแหล่งอื่น โดยได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 861.35 กิโลวัตต์ บนพื้นที่หลังคาของโรงแรม ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้ไฟฟ้า 540 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โครงการพลังงานสะอาดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่เซ็นทาราตั้งเป้าหมายระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2563-2572) โดยมีเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ อันได้แก่ 1) การลดการใช้พลังงาน  2) การลดการใช้น้ำ 3) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 4) การลดปริมาณขยะที่ส่งไปหลุมฝังกลบลงร้อยละ 20 เทียบจากปีฐาน 2562 ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเซ็นทารา ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จากซ้ายไปขวา

  • โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ – รองประธานกลุ่มงานปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
  • ทัศน์ชัย พัฒนโกศัย – ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกฎหมาย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
  • กันย์ ศรีสมพงษ์ – ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
  • ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
  • อรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่
  • อภิเชษฐ นุ้ยตูม – รองประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่
  • ชุตินันท์ สิริวสุวัตร – B2B Business Director บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

Published on: Oct 3, 2023

(Visited 292 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว