เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จับมือ เครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียว

นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด และ นายอิทธิ ทองแตง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 5  ในเครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาลเปาโล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียว ของกลุ่มโรงพยาบาล ทั้ง 12 แห่งในเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล มุ่งสู่การเป็น Green Hospital (โรงพยาบาลสีเขียว) ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลโดยมีเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 40% ภายปี พ.ศ. 2570 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593


เกี่ยวกับบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ให้บริการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดครบวงจร อาทิ ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ซึ่งติดตั้งทั้งบนพื้นดิน หลังคา ผืนน้ำ และที่ดินว่างเปล่า ช่วยแก้ปัญหาต้นทุนพลังงานไฟฟ้าพุ่งสูงให้กับลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากและต่อเนื่อง แต่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟ  อาทิ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เครือข่ายโรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โดยมีบริการครบวงจร อาทิ การขออนุญาตติดตั้ง การคำนวณงบฯ ลงทุนและการคืนทุน การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา พร้อมนวัตกรรมระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่ช่วยให้ลูกค้าซื้อ-ขายไฟฟ้าได้ เมื่อผลิตเกินความต้องการใช้

Published on: Mar 10, 2023

(Visited 338 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว