บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“SCGC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรก ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และผู้ลงทุนทั่วไป เปิดจองซื้อในช่วงเดือนมีนาคม 2565

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“SCGCหรือ “บริษัทฯ”) ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนรายใหญ่ของไทยและในภูมิภาคอาเซียน เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 30,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) สะท้อนสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง โดยจะเปิดจองซื้อช่วงที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2561 (SCC224A) ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทุกรุ่น ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2565 และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 3031 มีนาคม 2565 ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้จากบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อที่ระดับ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืน

รายละเอียด SCGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรก

การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ในวันที่ 1-7 มีนาคม 2565 จะให้สิทธิจองซื้อกับผู้ลงทุนทั่วไป ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 (SCC224A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2565 ในอัตราส่วน 1 หุ้นกู้ SCC224A ต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่ SCGC ช่วงที่ 2 ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2565 จะให้สิทธิจองซื้อกับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อช่วงที่ 1 โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และช่วงที่ 3 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อช่วงที่ 1 และรวมกับหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจากช่วงที่ 2 (ถ้ามี) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถจองซื้อหุ้นกู้ SCGC ได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์และที่สาขาของธนาคาร โดยดาวน์โหลดใบจองซื้อได้ที่ www.scgchemicals.com

รายละเอียด SCGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ SCGC ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปรับตัวท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีรายได้จากการขาย 238,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 จากเดิม 146,870 ล้านบาท ในปี 2564  กำไรสุทธิ 27,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 จากเดิม 15,340 ล้านบาท ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.97 เท่า สำหรับในปี 2565 บริษัทฯ ได้วางแผนขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็น “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน”

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Feb 18, 2022

(Visited 2,383 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว