เอสซีจีเชื่อมั่น “ภูเก็ตพร้อม” หนุนไทยเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028

กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2566 : เอสซีจี หนุนไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่ภูเก็ต โปรโมทการรับรู้ทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อคว้าโอกาสการเป็นเจ้าภาพ และเตรียมพร้อมการจัด Expo ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ กรีน และ พลังงานสะอาด  หนุนเศรษฐกิจโตทั่วภูมิภาค ลดเหลื่อมล้ำสังคม และโอกาสแลกเปลี่ยนนวัตกรรมแห่งอนาคต

นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management  เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี พร้อมสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket Thailand เพราะเป็นงานมหกรรมใหญ่ระดับโลก รองจาก World Expo ที่มีระยะเวลาการจัดงานนานถึง 3 เดือน เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจากนักเดินทาง ทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ตลอดจนโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต ร่วมกับประเทศชั้นนำระดับโลก และหลังการจัดงานพื้นที่ทั้งหมด จะพัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการแพทย์ สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล และ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ

“การสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ เอสซีจีจะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ ผ่านเครือข่ายพนักงาน และพันธมิตรธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อขอความร่วมมือในการส่งเสียงไปให้ถึงตัวแทนแต่ละประเทศ เพื่อลงคะแนนโหวตประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพ รวมทั้งสร้างการรับรู้ในวงกว้างถึงความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น นักกอล์ฟหญิงและนักแบดมินตันที่เอสซีจีสนับสนุน อาทิ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย” นางวีนัส กล่าว

เอสซีจี ยังเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนโชว์เคสนวัตกรรมทางการแพทย์ กรีน  พลังงานสะอาด สมาร์ทลิฟวิ่ง และการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวลล้อม หรือ Green meeting  ที่สอดคล้องกับธีมงาน “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนร่วมกัน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ตามกลยุทธ์ ESG4Plus “มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส

ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028
ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028

การลงคะแนนเสียงคัดเลือกการเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket Thailand ตัดสินโดยคณะกรรมการ Bureau International des Expositions หรือ BIE 171 ประเทศ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีประเทศคู่แข่งอีก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนติน่า และหากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกครั้งแรก ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

 

Published on: Feb 22, 2023

(Visited 609 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว