เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม  2565  เป็นต้นไป

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็น Vice President – Regional CBM Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน Vice President – Housing Products and Solution Business อีกตำแหน่งหนึ่ง

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Country Director-Indonesia ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหลักสูตร Advance Management Program (AMP)  จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

Published on: Nov 25, 2021

(Visited 2,407 times, 4 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว