Q-CHANG จับมือกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สระบุรี ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานช่างซ่อมหลังคา

Q-CHANG (คิวช่าง) บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด จับมือกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  สระบุรี ลงนามข้อตกลงร่วมมือ MOU เรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างซ่อมหลังคา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ. บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด อ.หนองแค จ.สระบุรี นำโดย นาย ศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก Q-CHANG  Executive Director (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) และ นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สระบุรี (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) เพื่อพัฒนาหลักสูตรงานช่างซ่อมหลังคา เสริมความรู้ช่างในเรื่องเทคโนโลยีการซ่อมหลังคา เรียนรู้เรื่องวัสดุต่างๆที่ทันสมัย เพื่อการซ่อมหลังคาให้ได้มาตรฐาน พร้อมได้ทำจริงในภาคปฏิบัติ ตามจุดเรียนรู้ในเรื่องงานหลังคา รวมถึงเรื่องมาตรฐานการรับงานส่งงานลูกค้า สร้างความรู้พัฒนาอาชีพช่างซ่อมหลังคา ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับช่างหลังคาทั่วประเทศ เพื่อ ‘ชีวิตทุกวันช่างง่าย’

Published on: Feb 27, 2024

(Visited 183 times, 1 visits today)