คิวช่าง ผนึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า พร้อมสร้างเครือข่ายช่าง เสริมแกร่งธุรกิจให้ SCG HOME

คิวช่าง ธุรกิจในเครือบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ทางบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เข้าไปลงทุน จับมือทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะอาชีพช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ ความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะมุ่งเป้าพัฒนาทักษะฝีมือช่างไทย พร้อมสร้างโอกาสในการหางานให้ช่างผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม “คิวช่าง” และ “รวมช่าง” แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SCG HOME ในฐานะ Key Strategic Partner ของ คิวช่าง

นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ดูแลธุรกิจ SCG HOME Retail & Distribution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศแผนความร่วมมือกับ “Q-CHANG” (คิวช่าง)  และ “Design Connext” (ดีไซน์ คอนเนค) ในฐานะ Key Strategic Partner เพื่อผนึกกำลังส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ครอบคลุมทุกความต้องการเรื่องบ้าน ตั้งแต่การสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติม, ซ่อมแซม รวมถึงบริการหลังอยู่อาศัยภายในบ้าน ส่งผลให้ SCG HOME มีบริการเรื่องบ้านที่ครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยร้อยเรียงประสบการณ์การทำบ้านของเจ้าของบ้าน ให้เป็นเรื่องง่าย โดย คิวช่าง ถือเป็น Key Strategic Partner ของ SCG HOME ที่ช่วยเสริมจุดแข็งในส่วนของบริการ Home Service ซึ่งเป็นบริการหลังจากที่เจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัยภายในบ้านแล้ว เช่น บริการติดตั้งและล้างเครื่องปรับอากาศ, บริการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรระหว่าง SCG HOME และ คิวช่าง นั้นมีจุดเริ่มต้นจากการที่ คิวช่าง เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพในเครือบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ทางบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เข้าไปลงทุน

นายบรรณ กล่าวอีกว่า ความร่วมมือระหว่าง คิวช่าง และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มทักษะฝีมือของช่างก่อสร้าง อาทิ ช่างปูกระเบื้อง, ช่างประปาและสุขภัณฑ์ รวมถึงช่างไฟฟ้า พร้อมสร้างโอกาสในการหางานให้ช่างผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม “คิวช่าง” และ “รวมช่าง” ทั้งนี้ ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ช่าง ที่ผ่านการฝึกอบรมและช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครเข้าสู่แพลตฟอร์ม “คิวช่าง” เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของทีมคิวช่าง ซึ่งจะทำให้ช่างมีโอกาสในการได้รับงานเพิ่มขึ้น จากความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะทำให้ SCG HOME มีเครือข่ายช่างที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น พร้อมให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของ SCG HOME แล้ว ช่างที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของทีมคิวช่างซึ่งถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญของ SCG HOME ก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ช่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

“เป้าหมายสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังในการช่วยยกระดับคุณภาพ การอยู่อาศัยของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของช่างในเครือข่ายของคิวช่างให้ดีขึ้นไปพร้อมกัน ถือว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี”

ด้าน นายศานิตย์ ภู่บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “คิวช่าง”  กล่าวว่า ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ทางคิวช่างจะมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้าร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรม วิทยากร และงบประมาณในการฝึกอบรม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะช่วยสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรม และออกวุฒิบัตรในแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้ ทางคิวช่างมีแผนในเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม “คิวช่าง” กับแพลตฟอร์ม “รวมช่าง” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย

“ ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยต่อยอดซึ่งกันและกัน โดยช่างที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็จะมีโอกาสได้รับงานเพิ่มขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม “ คิวช่าง ” ในขณะที่ คิวช่าง ก็จะมีเครือข่ายช่างที่มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น และพร้อมให้บริการกับลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ”

ขณะที่ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาช่างคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้นให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้จะมีการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มค้นหาช่าง โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์ในการให้บริการช่างฝีมือในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ช่างฝีมือรวมทั้งแรงงานทั่วไป ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพเสริม มีโอกาสในการเข้าถึงงานมากยิ่งขึ้น และมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจดำเนินการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นอีกโครงการความร่วมมือที่จะเข้ามาช่วยพัฒนา และเปิดโอกาสให้แรงงานไทยสามารถเข้าถึงการจ้างงาน โดยมีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุน”

Published on: Sep 28, 2021

(Visited 576 times, 1 visits today)