ท่อเอสซีจี และวินด์เซอร์ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ส่งเสริมฝีมือแรงงาน ยกระดับมาตรฐานระบบงานประปา และการติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิล

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่อเอสซีจี ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ท่อและข้อต่อคุณภาพชั้นนำ และวินด์เซอร์ (WINDSOR) ผู้นำตลาดประตูหน้าต่างไวนิล ภายใต้บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ ด้านระบบงานประปา และการติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิล ณ ห้องประชุมเทพนารี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

นายอนุชา ลาภธนภัทร ผู้จัดการฝ่าย Commercial และนายวิหาร กลิ่นพันธุ์ ผู้จัดการส่วนบริการเทคนิค บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมด้วย ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นางสาวเสาวพา เวศกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ซึ่งมุ่งเน้นประสานความร่วมมือทางวิชาการ ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ในการดำเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ ด้านระบบท่อประปาและการติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิล อีกทั้งยังร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ตลอดจนช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบความมั่นใจในการใช้สินค้าให้กับผู้บริโภคต่อไป

งานระบบประปา ท่อและข้อต่อพีวีซี SCG
การติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิล Windsor

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com

Published on: Apr 10, 2023

(Visited 291 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว