“โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” โดย SCGJWD ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดอบรมขับขี่จักรยานยนต์เชิงป้องกันให้กลุ่มไรเดอร์ และ วินมอเตอร์ไซค์ มุ่งสร้างความรู้และความปลอดภัยบนถนนอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร1112 มีนาคม 2563  : โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยบริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ภาคีเครือข่ายศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (ศวปถ.), บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ จัดอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (ทักษะขับขี่เชิงป้องกัน) ให้กับกลุ่มไรเดอร์ และ ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 100 ท่าน ที่ สำนักงานใหญ่บางซื่อ มุ่งให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย ลดจำนวนอุบัติเหตุ ความสูญเสียบนท้องถนน และ สร้างสังคมการใช้รถ ใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นายประพนธ์ ธนาสุทธิเสรี ผู้บริหารโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี กล่าวว่า สถานการณ์  COVID 19  ที่ผ่านมา สถานประกอบการหลายแห่งได้เลิกจ้างแรงงานจนเกิดปัญหาการว่างงาน ทำให้มีผู้หันมาประกอบอาชีพไรเดอร์ที่รับส่งอาหาร Delivery Food และ วินมอเตอร์ไซค์มากขึ้น ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานของอาชีพดังกล่าว ต้องรีบเร่ง แข่งขันกับเวลา เพื่อส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ทันความต้องการ ในขณะเดียวกันก็ต้องทำจำนวนรอบการวิ่งรถ เพื่อให้ได้เงินค่าเที่ยว หรือ ผลตอบแทนที่มากขึ้นตามไปด้วย จากการวิจัยของร็อกเกต มีเดีย แล็บ พบว่าจำนวนไรเดอร์ และ ผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกว่าหนึ่งแสนคนในกทม. มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติงานถึงร้อยละ 40 ในบางรายถึงขั้นเสียชีวิต สาเหตุหลักมาจากการใช้ความเร็วขณะขับขี่เพื่อทำรอบรถ การคาดการณ์ความเสี่ยงเส้นทางผิดพลาด และ การฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น โดยตัวเลขจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพดังกล่าว กว่าร้อยละ 66 เคยประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมาก

ผู้เข้าอบรมไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี มีความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะและ ศักยภาพด้านการขับขี่ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงจัดตั้ง “โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัย ในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์” เพื่ออบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (ทักษะขับขี่เชิงป้องกัน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ภาคีเครือข่ายศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (ศวปถ.) และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างทักษะ ทางด้านการขับขี่เชิงป้องกัน ที่ถูกต้องแก่ผู้ขับขี่ในทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โดยเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0818165624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills

ผู้เข้าอบรมไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์

Published on: Mar 22, 2023

(Visited 278 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว