พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่” ให้ “โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร” บรรเทาปัญหาขาดแคลนเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วย โควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างนวัตกรรม  “ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่” (Negative Pressure Isolation Room) จำนวน 10 ห้องที่พัฒนาโดยเอสซีจี เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อ ให้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม มีผู้ป่วยโควิด 19 เข้ารับการรักษากว่า 500 เตียง มีห้องไอซียูความดันลบ ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร (ซ้าย) นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ที่สองจากซ้าย) นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (ที่สามจากซ้าย) นายพิสันติ์ เอื้อวิทยา Emerging Businesses Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี (ที่สองจากขวา) ร่วมพิธีรับพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ ชั้น 3  โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

นวัตกรรม “ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่”

Published on: Jun 24, 2021

(Visited 371 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว