กระทรวงกลาโหม จับมือเอสซีจี ลงนามความร่วมมือวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนา ป้องกันประเทศ และช่วยเหลือจากภัยพิบัติ

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย พลโทคงชีพ  ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  ในฐานะผู้รับอำนาจจากกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่  การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค – 19 ปัญหาไฟป่า ปัญหาภัยแล้ง และการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาประเทศ และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สู่การพึ่งพาตนเองในการมีและใช้ภายในประเทศ และการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย
(Visited 900 times, 1 visits today)