เอสซีจี ร่วมกับ AEPW โชว์ผลการดำเนินงานปี 2020

Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ขับเคลื่อน 14 โครงการเรือธงในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และแอฟริกา พร้อมสนับสนุนอีก 55 โปรเจกต์ มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานฉบับปี 2020 นี้ นำเสนอรายละเอียดและเนื้อหาสำคัญของโครงการต่าง ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทสมาชิกทั้งหมด 55 บริษัท โดยเอสซีจีเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวจากประเทศไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง AEPW ตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์กรฯ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างห่วงโซ่คุณค่า (Cross-value Chain) ที่ประกอบไปด้วยบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และผู้ประกอบการพลาสติก บริษัทผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค บริษัทผู้ค้าปลีก บริษัทแปรรูปสินค้า และบริษัทจัดการขยะ รวมถึงเน้นย้ำกลยุทธ์การดำเนินงานของ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่สำคัญ 4 ด้าน นั่นคือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ในรายงานฉบับนี้ ยังกล่าวถึงแผนการดำเนินงานของ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ปี 2025 ที่ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เกิดเมืองปลอดขยะพลาสติก (Zero Plastic Waste City) กว่า 100 แห่งทั่วโลก ส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีผ่านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเร่งระดมเงินทุนให้มากขึ้นถึง 5 เท่า เพื่อนำมาใช้สนับสนุนโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2020 AEPW Progress Report

เอสซีจี เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เมื่อปี 2019 โดยมีธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานเปิดตัวองค์กรฯ ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทย ร่วมกับ Dow และ SUEZ เมื่อเดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน ภายในงานมีเวทีเสวนา ที่มุ่งเน้นการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทร

(Visited 294 times, 1 visits today)