เงินเฟ้อ น้ำมันแพง เศรษฐกิจถดถอย หัวเรือใหญ่ SCG เดินเกมอย่างไรไปพร้อมกับความยั่งยืน

Techsauce พูดคุยกับคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในประเด็นความยั่งยืน และ ESG

SCG เดินหน้าธุรกิจอย่างไร ในวันที่ทุกองค์กรต้องตระหนักเรื่องของความยั่งยืน แต่ในขณะเดียวกัน ธุรกิจก็กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน

ประเด็นที่พูดคุย

  • ความผันผวนของเศรษฐกิจและความท้าทายรอบด้าน
  • ทิศทางธุรกิจของ SCG
  • ESG และการสร้างสมดุลธุรกิจกับความยั่งยืน
  • แนวทางบริหารงานในยุคความท้าทายของคุณรุ่งโรจน์

 

ที่มา TECHSOURCE

Published on: Nov 10, 2022

(Visited 200 times, 1 visits today)