HOW TO อยู่รอด : EP9 ปรับเปลี่ยนเพื่อโลก และธุรกิจที่ยั่งยืน

“ถุงกระดาษรีไซเคิล” อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เกิดจากการปรับตัวให้ทันตามเทรนด์ของโลก โดยเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับคู่ธุรกิจ พัฒนาถุงกระดาษรีไซเคิล ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปลี่ยนกระดาษและกล่องที่ใช้แล้ว กลับมาสร้างมูลค่า ให้เป็นวัตถุดิบใหม่ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างยั่งยืน พร้อม ๆ กับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมของทุกคนทำให้ภายใน 2 ปี ช่วยโลกลดขยะได้ถึง 500 ตัน

เคล็ดลับอะไรที่ทำให้โมเดลธุรกิจ “ถุงกระดาษรีไซเคิล” จากเอสซีจี ประสบความสำเร็จในยุคที่ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

(Visited 352 times, 1 visits today)