HOW TO อยู่รอด : EP7 ชุบชีวิตถุงปูนซีเมนต์รอทำลาย สู่สินค้าแฟชั่นระดับโลก

มาทำความรู้จักกับโปรเจ็คสุดเจ๋งที่นำ “ถุงปูนซีเมนต์รอทำลาย” กลับมาสร้างมูลค่าใหม่ร่วมกับไทยดีไซเนอร์ กลายเป็นสินค้าแฟชั่นระดับโลก สร้างรายได้มากมายจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

จุดเริ่มต้น และการขยายโมเดลธุรกิจนี้ให้อยู่รอด ในยุคที่ความต้องการสินค้าและบริการเปลี่ยนไปทำได้อย่างไร

(Visited 171 times, 1 visits today)